Hauraton Betonska Kanaleta

betonske kanalete - faserfix superBetonska kanaleta se uporablja na različnih vrstah površin. Vgradi se jo lahko praktično kamorkoli, saj je primerna tako za zasebne kot za javne površine. Pomembno je le, da se za določeno površino izbere ustrezen model glede na to, kakšne so zahteve po odvodnjavanju. Vsaka površina je namreč nekoliko drugačna, zato je treba odvodnjavanje meteorne vode z nje vedno natančno in premišljeno načrtovati oziroma mora za takšno načrtovanje poskrbeti za to usposobljen strokovnjak, ki bo pred tem opravil hidravlični izračun za določeno površino oziroma natančno preučil vse dejavnike, ki vplivajo na to, kako zmogljiv sistem za odvodnjavanje je treba vgraditi, kakšne morajo biti njegove lastnosti in kakšen tip sistema bi bil v določenem primeru najbolj učinkovit.

Zelo zahtevne površine

Nekatere površine so zelo obremenjene, zato je to treba upoštevati tudi pri načrtovanju odvodnjavanja. Ni namreč dovolj le, da sistem za odvodnjavanje površinske oziroma meteorne vode zmore poskrbeti za čim večjo učinkovitost pri svojem delovanju, ampak mora biti narejen tudi iz čim bolj odpornega in trajnega materiala. Tak material je recimo beton, zato se lahko betonska kanaleta uporablja tudi na zelo obremenjenih površinah oziroma površinah z najvišjimi zahtevami. To so različne javne površine, parkirišča, prometne površine, ceste, avtoceste, industrijske površine, poslovne površine, letališča in podobno.

Za manj zahtevne površine

Betonska kanaleta pa je seveda več kot primerna izbira tudi za vse druge, manj zahtevne površine oziroma površine z manj obremenitvami. Vendar pa je v primeru načrtovanja na takšnih površinah treba premisliti tudi o tem, ali je res treba kot material sistema za odvodnjavanje izbrati beton ali pa se morda odločiti za kakšno drugo možnost, ki je v danem primeru morda celo bolj funkcionalna. Eno od takšnih možnosti recimo predstavljajo elementi sistema za odvodnjavanje, ki so narejeni iz odpornih plastičnih mas. Njihova vgradnja je še bolj enostavna, so zelo trajni in se pri odvodnjavanju zelo dobro obnesejo tudi pri večji količini meteorne vode. Na tak način je torej možno poskrbeti, da ta ne bo več povzročala težav.