stretch folijaStreč folija obstaja v toliko različnih izvedbah, da je pred njeno izbiro zelo pomembno vedeti, za kaj jo boste uporabljali in kakšne lastnosti mora imeti, da bo služila svojemu namenu. Uporablja se predvsem kot pakirni oziroma zaščitni material, vanjo pa se ovija različne tipe izdelkov – od manjših izdelkov do celih palet s tovorom vred. To se lahko počne ročno oziroma v ta namen uporabi pakirni stroj, ki poskrbi za večjo učinkovitost pakiranja in manjšo porabo pakirnega materiala. 

Ročna streč folija 

V številnih skladiščih se uporablja ročna streč folija, pogosto pa se uporablja tudi v trgovinah, različnih proizvodnjah, pri pripravi izdelkov na pošiljanje po pošti ali na transport in še marsikje drugje. Skoraj vsak, ki se je kdaj ukvarjal s pakiranjem izdelkov, se je verjetno že srečal z njo. Med drugim se takšen material uporablja tudi za ovijanje več izdelkov skupaj (paketno) oziroma za ovijanje palet, s čimer se poskrbi za stabilizacijo tovora na njih, kar je pri transportu skorajda nujno (sicer lahko pride do poškodovanja izdelkov ali tovora). 

Gre namreč za zelo uporaben pakirni material z odličnimi lastnostmi in nizko ceno, zaradi česar je dostopen praktično vsem, ki iščejo rešitve za pakiranje, hkrati pa je na voljo v toliko različnih variantah, da je za skorajda vsak izdelek možno najti primerno možnost. Izdelke, ki jih ovijete ali zapakirate vanjo, zelo dobro zaščiti pred prahom, umazanijo in drugimi dejavniki, hkrati pa: 

  • nikakor ni zahtevna za uporabo, 
  • omogoča enostavno ročno pakiranje v najkrajšem času, 
  • omogoča, da je izdelek hitro in učinkovito dobro zaščiten, 
  • je cenovno ugodna. 

Pakirni materiali za strojno pakiranje 

stretch folija za ovijanje paletStrojno pakiranje je zelo ekonomično, največkrat pa se uporablja pri izdelkih večjih dimenzij. Pri strojnem pakiranju je pakirni material vedno treba izbrati glede na tehnične karakteristike določenega pakirnega stroja, saj se ti med seboj lahko precej razlikujejo. Hkrati pa je vsekakor pomembno tudi to, za kakšen izdelek ali tovor gre, kakšne so njegove dimenzije, teža, oblika … Temu mora biti prilagojena tudi izbrana streč folija in vse njene lastnosti – od dimenzij, raztegljivosti, debeline do vseh preostalih karakteristik, ki bodo prispevale k njeni čim lažji uporabi in čim bolj optimalni zaščiti izdelkov, ki jih je treba z njo zapakirati. Ravno zaradi tega so na razpolago tudi vreče in drugi izdelki iz takšnega pakirnega materiala, ki omogočajo še lažjo uporabo in še boljše pakiranje.